The board

Ordinary

Mia Eriksson, SSAB
Gert Nilsson, Jernkontoret
Anna Douglas, Region Gävleborg
Mattias Säfström, IUC Stål Verkstad
Bosse Lilja, IUC Dalarna

Deputy
Mattias Klockars, SMT
Helena Malmqvist, Jernkontoret

Eva Lundin, Region Dalarna, adjunct
Johan Skogström, IUC Stål & Verkstad
Åsa Granth, Borlänge kommun