Innovation and cutting edge knowledge

Sustainable Steel Regions ambition är en regional innovationsplattform med fokus på det redan världsledande styrkeområdet Avancerade stål.  Syftet är att, ur den regionala stålindustrins omställningsbehov, föda fram nya innovationer och nya företag som sedan utgör grunden för framväxt av en ny högteknologisk bransch i regionen.

Genom innovationsprojekt tas nya lösningar fram, som sedan kan tas ut på världsmarknaden av redan befintliga eller nya företag.

Detta innebär att fler företag i vår region får ökad kompetens och tillför stålindustrin ett mervärde. Den regionala kunskapsbasen stärks och att vi får fler personer med spetskompetens inom avancerade stål, som kan vandra mellan företag och på det sättet sprida och utveckla kompetensen.

NYHETER

Sustainable Steel Region / Triple Steelix deltar i det COSME-finansierade projektet PIMAP+ som riktar sig till små och medelstora företag som tillverkar eller vill använda modern fotonik-baserad teknik i avancerade tillämpningar, bl.a. för användning inom stålrelaterad verksamhet (givare, sensorer, digital teknik för t.ex. processtyrning, övervakning, analys, kvalitetskontroll, laserskärning och -svetsning, mm).
 
Vi har nu möjlighet att sponsra resekostnader eller monteravgifter till ett värde upp till 500 € för deltagande i EMO-utställningen i Milano, den 4-9 oktober. Det här är en av de större mässorna för metallbearbetande företag och man har fått grönt ljus från myndigheterna att anordna den fysiska utställningen, under iakttagande av gällande regler kring Covid-19.
Begränsat antal deltagare – hör av dig snarast till
Larz.Ignberg@susreg.se, tel. 0705-680480, om du är intresserad!

Läs hela inlägget »

Radarbolaget fick en fantastisk möjlighet att visa upp sig då man deltog i en workshop och match-making via PIMAP+ projektet i ett samarbete med Kinesiska Zhongguancun Science Park i Beijing. Hela 642 000 deltagare från Kina och Europa fanns med i det digitala arrangemanget.
 
Sustainable Steel Region / Triple Steelix / IUC Dalarna deltar som partner i projektet, som som stöder innovativa mindre företag som vill utveckla sina internationella kontakter och marknader inom avancerad tillverkning, med bl.a. tillämpningar inom stålindustrin.
Läs mer om projektet här

Läs hela inlägget »
Maria Swartling       Foto:eget Maria Swartling Foto:eget

Från 1 augusti hälsar vi Maria Swartling välkommen som verksamhetsledare för Sustainable Steel Region.
Maria, berätta om din bakgrund: 
"Jag har en bakgrund som teknisk doktor inom metallurgi från KTH. Jag har sedan examen aldrig släppt kontakten med högskolan, utan alltid satt ett stort värde i den plattform det är för kunskapsutbyte och kontakt med nästa generations ingenjörer".
Vad har du gjort de senaste åren? 
"Efter min examen har jag spenderat 11 år på ScanArc Plasma Technologies i Hofors. Även om tiden där varit lång så har det ena året knappast varit det andra likt och både min roll och företagets utveckling har varit i ständig förändring".

Läs hela inlägget »

Digitalt lanseringsevent den 21 april kl 10.00-11.00. Den svenska järn- och stålindustrin var först i Sverige med en klimatfärdplan. Nu synar vi vårt eget och politikens arbete i linje med klimatfärdplanen och vi har dessutom startat initiativet Samforsk klimat för att följa och stärka forskning för en fossilfri och konkurrenskraftig stålindustri i Sverige.
Men hur kommer klimatfärdplaner till användning i politikens arbete med klimatstrategier, i syfte att göra störst klimatnytta och skynda på omställningen? Vilken tyngd kan och bör näringslivets rapporter och åtaganden ha i det nationella klimatsamordnandet? Vad kan vi göra annorlunda och kan vi bli bättre på att samverka?

Läs hela inlägget »

Välkommen till vår nya webbsida!
Här kommer du bland annat hitta nyheter om det arbete och de projekt som pågår inom ramen för Sustainable Steel Region. 
Under om oss kan du se vilka som sitter i styrgruppen samt kontaktuppgifter till oss. 
 

Läs hela inlägget »