Innovation and cutting edge knowledge

Sustainable Steel Regions ambition är en regional innovationsplattform med fokus på det redan världsledande styrkeområdet Avancerade stål.  Syftet är att, ur den regionala stålindustrins omställningsbehov, föda fram nya innovationer och nya företag som sedan utgör grunden för framväxt av en ny högteknologisk bransch i regionen.

Genom innovationsprojekt tas nya lösningar fram, som sedan kan tas ut på världsmarknaden av redan befintliga eller nya företag.

Detta innebär att fler företag i vår region får ökad kompetens och tillför stålindustrin ett mervärde. Den regionala kunskapsbasen stärks och att vi får fler personer med spetskompetens inom avancerade stål, som kan vandra mellan företag och på det sättet sprida och utveckla kompetensen.

NYHETER

Vi har flera pågående projekt och dessutom ytterligare spännande utmaningar på gång framöver! Vi söker därför förstärkning till vårt team.

Är det du eller kanske någon du känner?

Läs hela inlägget »

Det innebär att det finns möjlighet att söka stöd för att utvärdera en projektidé som har potential att bidra till programmets mission. Missionen lyder; ”Att säkerställa hållbar och motståndskraftig metall- och mineralförsörjning för samhällsomställningen". 

Läs hela inlägget »

Tillsammans med Paper Province anordnar vi ett konferensprogram den 8 oktober i samband med Svenska Mässan i Göteborg.
 

Läs hela inlägget »

Metals & Minerals öppnar nu sin första utlysning för genomförbarhetsstudier inom tekniska insatsområden.

Det innebär att det finns möjlighet att söka stöd för att utvärdera en projektidé som har potential att bidra till programmets mission. Missionen lyder; ”Att säkerställa hållbar och motståndskraftig metall- och mineralförsörjning för samhällsomställningen". 

Läs hela inlägget »

Vid Sveriges främsta samlingsplats för metallforskning presenterade Maria Swartling det nya programmet Metals & Minerals. På Programkonferensen den 13-14 mars samlades företrädare för näringsliv, akademi och myndigheter för att diskutera området metalliska material och det strategiska innovationsprogrammet. 

Läs hela inlägget »