Innovation and cutting edge knowledge

Sustainable Steel Regions ambition är en regional innovationsplattform med fokus på det redan världsledande styrkeområdet Avancerade stål.  Syftet är att, ur den regionala stålindustrins omställningsbehov, föda fram nya innovationer och nya företag som sedan utgör grunden för framväxt av en ny högteknologisk bransch i regionen.

Genom innovationsprojekt tas nya lösningar fram, som sedan kan tas ut på världsmarknaden av redan befintliga eller nya företag.

Detta innebär att fler företag i vår region får ökad kompetens och tillför stålindustrin ett mervärde. Den regionala kunskapsbasen stärks och att vi får fler personer med spetskompetens inom avancerade stål, som kan vandra mellan företag och på det sättet sprida och utveckla kompetensen.

NYHETER

2021

Följ med på delvis sponsrad affärs- och kontaktskapande resa till konferenser inom Stål och/eller Fotonik/givare/ digitalisering, via vårt PIMAP Plus-projekt!
2022 genomförs följande resor:
Arizona Photonics Days - Tucson, Arizona USA – 19 - 21 januari
Photonics West 2022 - San Francisco, California, USA – 22 till 27 januari.
AISTECH - Pittsburg, PA, USA – 16 - 19 maj
Läs mer här>>
För mer info, kontakta larz.ignberg@susreg.se

Läs hela inlägget »

Hoppa med i detta kostnadsfria webinarium! Anmälningslänkar nedan.
Är du intresserad av att utveckla nya eller befintliga affärer i Kanada? Vill du följa med på en sponsrad affärs- och nätverksresa dit? Tillhör du ett mindre eller medelstort företag med stålindustrin och/eller avancerad tillverkning som tillämpningsområde? Jobbar du med processer kopplade till givare, sensorer, digitalisering, processkontroll, QA, laserteknik eller näraliggande områden? Se mer info här.
 
Då har vi påbörjat planeringen av en sponsrad aktivitet inom PIMAP Plus-projektet. Den kommer att genomföras i Kanada under tiden 4-8 april nästa år. Inför detta kommer vi den 25 nov kl. 17:00 att hålla ett webinarium för att beskriva och gå igenom marknad, möjligheter och villkor. Se vidare info och program längre ned samt anmäl dig om det låter intressant!
 
Du är välkommen att anmäla dig till webinariet, som hålls på engelska och är gratis, här:
Anmälan! (OBS! Klicka på ”EN” i övre högra hörnet om din franska inte är up-to-date)

Läs hela inbjudan här!
 
Det finns naturligtvis möjligheter till egna aktiviteter i samband med detta, eller så kan vi arrangera gemensamma möten, besök och annat. Har du idéer kring detta eller frågor så hör av dig till Larz Ignberg på:
Tel: +46 705 680480
E-post: larz.ignberg@susreg.se

Läs hela inlägget »

EUCLES/ESCA är ett system för kvalitetssäkring av Europeiska s.k. klusterorganisationer. Sustainable Steel Region har deltagit i en process arrangerad av Tillväxtverket, där vi kunnat tillgodogöra oss en del av våra tidigare erfarenheter från Triple Steelix-eran. Systemet består av tre nivåer, Guld, Silver och Brons, och är av stort värde i internationella sammanhang. T.ex. har vi kunnat delta i COSME-projektet PIMAP+, där några av våra innovativa mindre företag kan nå och utvärdera en större marknad.
-”Certifikatet gäller under två år och vi kommer under tiden att utvärdera om vi vill gå vidare och utveckla våra system för att nå Guld-nivån” säger VD Maria Swartling. 

Mer info: https://www.cluster-analysis.org/

Läs hela inlägget »

Sustainable Steel Region / Triple Steelix deltar i det COSME-finansierade projektet PIMAP+ som riktar sig till små och medelstora företag som tillverkar eller vill använda modern fotonik-baserad teknik i avancerade tillämpningar, bl.a. för användning inom stålrelaterad verksamhet (givare, sensorer, digital teknik för t.ex. processtyrning, övervakning, analys, kvalitetskontroll, laserskärning och -svetsning, mm).
 
Vi deltog via projektet i EMO-mässan - The Magic World of Metalworking - i Milano den 4-9 oktober. Mässan blev en välbesökt succé då man kunnat öppna upp efter Covid19-pandemin, även om vissa restriktioner fortfarande är gällande. Ca 700 företag från 34 länder fanns representerade. Från Sverige syntes inte så många deltagare, men ett av de mindre företag vi arbetat med tidigare var framgångsrika VBN Components som startat produktion av komponenter via 3D-printing.
 
I projektet genomfördes också vårt första fysiska konsortiemöte med deltagande av våra samarbetspartners från Frankrike, Finland, Portugal, Tjeckien och Italien, med planering av den fortsatta verksamheten. Här ingår deltagande vid några ytterligare mässor och affärsresor i USA, Kanada och Japan, med möjlighet till sponsring av deltagenade för små och medelstora företag i våra regioner. De företag vi representerar i projektet är Radarbolaget, Proximion, Prodaptor och Ivar Studios, men det finns plats för fler.
För mer info, hör av dig till
Larz.Ignberg@susreg.se, tel. 0705-680480

Läs hela inlägget »

Clusters of Sweden, Tillväxtverket och Vinnova bjuder den 15 oktober 10.00-12.00 in till ett webinar som ger en överblick över den breda paletten av program där företag och klusterorganisationer kan söka finansiering.
Särskilt fokus kommer att läggas på Green Deal och Digital Europe för att stärka svenska företags förmåga till hållbar omställning, digitalisering och kompetensförsörjning. Välkommen att delta!

Läs hela inlägget »

Radarbolaget fick en fantastisk möjlighet att visa upp sig då man deltog i en workshop och match-making via PIMAP+ projektet i ett samarbete med Kinesiska Zhongguancun Science Park i Beijing. Hela 642 000 deltagare från Kina och Europa fanns med i det digitala arrangemanget.
 
Sustainable Steel Region / Triple Steelix / IUC Dalarna deltar som partner i projektet, som som stöder innovativa mindre företag som vill utveckla sina internationella kontakter och marknader inom avancerad tillverkning, med bl.a. tillämpningar inom stålindustrin.
Läs mer om projektet här

Läs hela inlägget »
Maria Swartling       Foto:eget Maria Swartling Foto:eget

Från 1 augusti hälsar vi Maria Swartling välkommen som verksamhetsledare för Sustainable Steel Region.
Maria, berätta om din bakgrund: 
"Jag har en bakgrund som teknisk doktor inom metallurgi från KTH. Jag har sedan examen aldrig släppt kontakten med högskolan, utan alltid satt ett stort värde i den plattform det är för kunskapsutbyte och kontakt med nästa generations ingenjörer".
Vad har du gjort de senaste åren? 
"Efter min examen har jag spenderat 11 år på ScanArc Plasma Technologies i Hofors. Även om tiden där varit lång så har det ena året knappast varit det andra likt och både min roll och företagets utveckling har varit i ständig förändring".

Läs hela inlägget »

Digitalt lanseringsevent den 21 april kl 10.00-11.00. Den svenska järn- och stålindustrin var först i Sverige med en klimatfärdplan. Nu synar vi vårt eget och politikens arbete i linje med klimatfärdplanen och vi har dessutom startat initiativet Samforsk klimat för att följa och stärka forskning för en fossilfri och konkurrenskraftig stålindustri i Sverige.
Men hur kommer klimatfärdplaner till användning i politikens arbete med klimatstrategier, i syfte att göra störst klimatnytta och skynda på omställningen? Vilken tyngd kan och bör näringslivets rapporter och åtaganden ha i det nationella klimatsamordnandet? Vad kan vi göra annorlunda och kan vi bli bättre på att samverka?

Läs hela inlägget »

Välkommen till vår nya webbsida!
Här kommer du bland annat hitta nyheter om det arbete och de projekt som pågår inom ramen för Sustainable Steel Region. 
Under om oss kan du se vilka som sitter i styrgruppen samt kontaktuppgifter till oss. 
 

Läs hela inlägget »