spetskompetens

Utbildning öppnar en värld av möjligheter, som gör det möjligt att bidra till ett hållbart samhälle. 
Ett mer jämställt företag leder till ökad utveckling och lönsamhet.

Inom Sustainable Steel Region är branschens långsiktiga kompetensförsörjning en nyckelfaktor för omställning, utveckling och tillväxt.
Omställningen av stålindustrins processer ställer nya krav på kompetens då den tradi­tionella kunskapsbasen kring tillverkning av avancerade stål, måste kombineras med kunskaper från andra teknikområden, för att nya tekniska lösningar skall komma till stånd.

Sustainable Steel Region ska bidra till ökat inflöde av spetskompetens för att möta utmaningarna hos de stålrelaterade företagen. Genom att utveckla , kombinera och mobilisera kunskapsbasen kring resurseffektiva och fossilfria avancerade stål och dess tillverkningsprocesser, kan vi både bygga en ekologisk, social och ekonomisk hållbar stålindustri, samtidigt som vi försörjer världen med klimatnyttiga produkter.

Sustainable Steel Region ska:
- skapa utvecklingsmiljöer och långsiktiga relationer med ledande nationella och internationella akademier, institut och forskningsmiljöer som har relevanta kunskaper för Sustainable Steel Region.
- utveckla sommarforskarskolan för att få fler forskare att besöka Sustainable Steel Region och öppna upp möjligheter för samverkan och få nya kompetenser stanna i regionen.

Sommarskola för internationella doktorander – Young Global Excellence in Advanced Steel - YCEAS

En framgångsrik och högt värderade internationella sommarskola, med ett ständigt växande internationellt nätverk.  YCEAS står för Young Global Excellence in Advanced Steel. 2021 genomförs YCEAS för 7de gången.

Vi bjuder vi in doktorander från hela världen till en två veckor lång sommar-forskarskola. Vi bygger Young Glovbal Center of Excellence on Advanced Steels för starka internationella forskningsnätverk och samarbeten.

Doktoranderna får en unik möjlighet att träffa några av de mest kända stålföretagen specialiserade på avancerade stål. De får möta personer från kommuner, organisationer och företag som kan visa hur vi lever, bor och arbetar i vår region och i Sverige. Resultatet leder till att vi får goda ambassadörer för vår stålindustri och vår region runt om i världen. Det startas forskningssamarbeten, nätverket växer och rekryteringsmöjligheter uppstår. Allt för en konkurrenskraftig stålindustri.

Det är en utmärkt möjlighet att bygga ett mycket värdefullt professionellt och personligt nätverk.

Det ger deltagarna och deltagande företag upplevelser och kunskap för framtiden!

Mer information om YCEAS kommer.