Styrelse

Ordinarie 

Mia Eriksson, SSAB
Gert Nilsson, Jernkontoret
Anna Douglas, Region Gävleborg
Mattias Säfström, IUC Stål Verkstad
Bosse Lilja, IUC Dalarna

Suppleant

Mattias Klockars, SMT
Helena Malmqvist, Jernkontoret

Eva Lundin, Region Dalarna, adjungerande
Johan Skogström, IUC Stål & Verkstad
Åsa Granth, Borlänge kommun