om oss

Sustainable Steel Region ska göra den redan framgångsrika stålindustrin ännu starkare genom en effektiv samverkan mellan näringsliv, samhälle och forskning.

Fokus ligger på de industriella utmaningarna, kompetensförsörjning samt resurs-effektivitet. 

Sustainable Steel Region finns till för industriregionen och för hela Sverige. Uniciteten är den breda samverkansroll som organisationen har, vilket innebär samverkan med många aktörer vars olika behov och idéer kan matchas för att bidra till innovation och förnyelse genom nya tekniska lösningar. 

Arbetssättet har visat sig vara framgångsrikt och många medverkande parter har fått möjlighet att utveckla sin infrastruktur.