industriregionen

Den ekonomiska tyngdpunkten ligger hos de globala stål- och verkstadskoncernerna i regionen. Marknaden för dessa företag finns över hela världen. Hela 85 procent av det som produceras går på export till omkring 140 länder.

Ett stort antal små och medelstora företag är inriktade på att leverera service- och underhållstjänster, de har de stora koncernerna som sin dominerande marknad. Andra företag bearbetar och vidareförädlar stål i egna produkter eller som lego.

De ståltillverkande koncernerna är starkt nischade mot sina respektive produktsortiment.
Den globala marknaden för specialstål är under tillväxt. Företagen har stor betydelse för de orter där de är lokaliserade. Flera av dem är bland Sveriges tio största företag.

Den långsiktiga kompetensförsörjningen till branschens företag är en nyckelfaktor för utveckling och tillväxt. Akademi och näringsliv samarbetar för att skapa behovsrelaterade utbildningar på olika nivåer.

Akademi och forskning

I regionen finns Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle och  Karlstads Universitet. Högskolan Dalarna har bla inriktining på materialkunskap. Karlstads universitet är ett av Sveriges yngsta men mest moderna universitet. Gävle högskolas forskningsprofil är hållbar livsmiljö och hållbart arbetsliv. 

Metallforskningsinstitutet Swerim bedriver industrinära forskning och utveckling kring metaller och deras väg från råmaterial till färdig produkt. Swerims vision är en fossilfri och cirkulär industri.

RISE är kunskapssamhällets kraftsamling för en hållbar framtid och ett konkurrenskraftigt näringsliv. RISE är en innovationspartner för nytänkarna med produkter, tjänster, processer och tekniker som kan bli morgondagens lösningar. RISE vision "En internationellt ledande innovationspartner" leder oss mot målet att bli en självklar och välkänd del av det svenska innovationssystemet, som verkar på en internationell marknad.

I regionen finns en stål-, metall och verkstadsindustri som ligger i framkant på en marknad som omfattar hela världen. Framgången bygger på förmågan att ständigt förbättra produktions-processerna, utveckla material så att de blir lättare, hårdare och starkare och ta fram nya smarta produkter.

Forskare som tillsammans med företag söker svar på olika konkreta problem, är exempel på samverkan akademi-företag.

Akademin är också en länk till det internationella vetenskapssamhället, bidrar till att fler innovationer når ut i samhället och att fler forskningsresultat blir kommersiella framgångar.

Samverkan sker med internationella och nationella kunskapsmiljöer som har relevant kunskap och forskning inom Sustainable Steel Regions fokusområden.