NYHETER

Tillsammans med Paper Province anordnar vi ett konferensprogram den 8 oktober i samband med Svenska Mässan i Göteborg.
 

Läs hela inlägget »

Metals & Minerals öppnar nu sin första utlysning för genomförbarhetsstudier inom tekniska insatsområden.

Det innebär att det finns möjlighet att söka stöd för att utvärdera en projektidé som har potential att bidra till programmets mission. Missionen lyder; ”Att säkerställa hållbar och motståndskraftig metall- och mineralförsörjning för samhällsomställningen". 

Läs hela inlägget »

Vid Sveriges främsta samlingsplats för metallforskning presenterade Maria Swartling det nya programmet Metals & Minerals. På Programkonferensen den 13-14 mars samlades företrädare för näringsliv, akademi och myndigheter för att diskutera området metalliska material och det strategiska innovationsprogrammet. 

Läs hela inlägget »

I onsdags samlades ett 40-tal deltagare både fysiskt och digitalt för att lyssna till hur störningar och oro i omvärldens ökar behovet av resilienta och motstånds-kraftiga leveranskedjor, och hur vi kan möta utmaningarna.

Läs hela inlägget »

Den 14 mars presenterade Maria Swartling planerna framåt för det nya programmet Metals & Minerals vid ett lanseringsevent för Impact Innovation på Kulturhuset i Stockholm.

Läs hela inlägget »