Innovation and cutting edge knowledge

Sustainable Steel Regions ambition är en regional innovationsplattform med fokus på det redan världsledande styrkeområdet Avancerade stål.  Syftet är att, ur den regionala stålindustrins omställningsbehov, föda fram nya innovationer och nya företag som sedan utgör grunden för framväxt av en ny högteknologisk bransch i regionen.

Genom innovationsprojekt tas nya lösningar fram, som sedan kan tas ut på världsmarknaden av redan befintliga eller nya företag.

Detta innebär att fler företag i vår region får ökad kompetens och tillför stålindustrin ett mervärde. Den regionala kunskapsbasen stärks och att vi får fler personer med spetskompetens inom avancerade stål, som kan vandra mellan företag och på det sättet sprida och utveckla kompetensen.

NYHETER

2021 > 04

Maria Swartling       Foto:eget Maria Swartling Foto:eget

Från 1 augusti hälsar vi Maria Swartling välkommen som verksamhetsledare för Sustainable Steel Region.
Maria, berätta om din bakgrund: 
"Jag har en bakgrund som teknisk doktor inom metallurgi från KTH. Jag har sedan examen aldrig släppt kontakten med högskolan, utan alltid satt ett stort värde i den plattform det är för kunskapsutbyte och kontakt med nästa generations ingenjörer".
Vad har du gjort de senaste åren? 
"Efter min examen har jag spenderat 11 år på ScanArc Plasma Technologies i Hofors. Även om tiden där varit lång så har det ena året knappast varit det andra likt och både min roll och företagets utveckling har varit i ständig förändring".

Läs hela inlägget »

Digitalt lanseringsevent den 21 april kl 10.00-11.00. Den svenska järn- och stålindustrin var först i Sverige med en klimatfärdplan. Nu synar vi vårt eget och politikens arbete i linje med klimatfärdplanen och vi har dessutom startat initiativet Samforsk klimat för att följa och stärka forskning för en fossilfri och konkurrenskraftig stålindustri i Sverige.
Men hur kommer klimatfärdplaner till användning i politikens arbete med klimatstrategier, i syfte att göra störst klimatnytta och skynda på omställningen? Vilken tyngd kan och bör näringslivets rapporter och åtaganden ha i det nationella klimatsamordnandet? Vad kan vi göra annorlunda och kan vi bli bättre på att samverka?

Läs hela inlägget »