Innovation and cutting edge knowledge

Sustainable Steel Regions ambition är en regional innovationsplattform med fokus på det redan världsledande styrkeområdet Avancerade stål.  Syftet är att, ur den regionala stålindustrins omställningsbehov, föda fram nya innovationer och nya företag som sedan utgör grunden för framväxt av en ny högteknologisk bransch i regionen.

Genom innovationsprojekt tas nya lösningar fram, som sedan kan tas ut på världsmarknaden av redan befintliga eller nya företag.

Detta innebär att fler företag i vår region får ökad kompetens och tillför stålindustrin ett mervärde. Den regionala kunskapsbasen stärks och att vi får fler personer med spetskompetens inom avancerade stål, som kan vandra mellan företag och på det sättet sprida och utveckla kompetensen.

NYHETER

2024 > 02

Idag den 27 februari meddelades att initiativet Metals&Minerals blir ett av fem program inom Energimyndighetens, Formas och Vinnovas stora satsning; Impact Innovation. 

Läs hela inlägget »

Välkommen på seminarium om hur störningar och oro i omvärlden ökar behovet av resilienta och motståndskraftiga leveranskedjor och hur vi kan möta utmaningarna.

Läs hela inlägget »