Hållbar innovation

loading...


Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Sustainable Steel Region har fokus på de Globala målen!

Projekt med fokus på hållbar innovation

Fossilfri uppvärmning i stålindustrins ugnar
I Hofors ska en ny process utvecklas och testas som kan ersätta fossila bränslen i stålindustrins ugnar. Jernkontoret äger projektet som leds av Sustainable Steel Region och går under namnet PLATIS. Projektet kommer att undersöka, testa och bedöma plasma som möjlig teknik för att göra ugnsprocesserna fossilfria. Energimyndigheten bedömer att PLATIS även kan bidra till tekniksprång för uppvärmningsprocesser utanför stålindustrin.

Hoforsbaserade utvecklingsbolaget ScanArc Plasma Technologies AB har fått stålindustrins förtroende att testa och utveckla en process som kan ersätta fossila bränslen i stålindustrins ugnar. Jernkontoret, Sustainable Steel Region, stålindustri, akademi, forskningsinstitut och ScanArc gick samman i en gemensam ansökan till Energimyndigheten, som nu har beviljat projektet PLATIS ”Plasmateknik i stålindustrins ugnar”.

Syftet med projektet är att ersätta gasol och naturgas med plasmateknik, en process som omvandlar elektrisk energi till het gas. Tekniken är el-baserad och kräver inte fossila bränslen för att möta stålindustrins krav på höga ugnstemperaturer. Projektet kommer att undersöka, testa och bedöma plasma som möjlig teknik för att göra ugnsprocesserna fossilfria.

Jernkontoret är projektägare och projektet leds av Sustainable Steel Region. Projektet stödjs av industrin genom SSAB Borlänge, SSAB Oxelösund, Höganäs AB, AGA AB, Ovako Sweden AB, Outokumpu Stainless AB, LKAB och Sandvik Materials Technology AB. Kungliga tekniska högskolan och forskningsinstitutet Swerim AB bidrar med forskning och utveckling.

Cirka 20 procent av stålindustrins koldioxidutsläpp kan härledas till ugnsprocesser. Stålindustrin bedömer att cirka hälften av ugnsprocesserna kan elektrifieras med konventionell teknik. Övriga uppvärmningsprocesser bedöms ha en alltför utmanande ugnsatmosfär för att kunna elektrifieras med tillgängliga metoder. En möjlig lösning är elektrifiering med plasmateknik, där het gas skapar erforderliga atmosfärs- och temperaturförhållanden.

- Metoden kan ge stålindustrin kostnadseffektiva lösningar och snabbare omställning, men det får väl projektet påvisa, förklarar Nicklas Tarantino.
Projektet sträcker sig till mitten av 2021. Energimyndigheten bedömer att projektet även kan bidra till tekniksprång för uppvärmningsprocesser utanför stålindustrin.
- Ett lyckat utfall av projektet kan leda till nya produkter och tjänster. Dessa kan i sin tur bidra till att stärka svensk tillväxt och i det gemensamma arbetet för FN:s globala hållbarhetsmål, avslutar Helena Malmqvist.

Värmningsugn vid Ovako. Foto: Jörgen Reimer. Källa: Ovako Media Bank.
Värmningsugn vid Ovako. Foto: Jörgen Reimer. Källa: Ovako Media Bank.

Projektdeltagarna är förväntansfulla och förhoppningsvis kan vi utveckla fossilfria värmningsprocesser som uppfyller industrins krav, säger Nicklas Tarantino projektledare för PLATIS.   


Arbetet utförs med bidrag från Energimyndigheten.