Metals & Minerals presenterades under Metalliska Materials programkonferens

Vid Sveriges främsta samlingsplats för metallforskning presenterade Maria Swartling det nya programmet Metals & Minerals. På Programkonferensen den 13-14 mars samlades företrädare för näringsliv, akademi och myndigheter för att diskutera området metalliska material och det strategiska innovationsprogrammet. 

Sustainable Steel Region är en av aktörerna i Impact Innovations program Metals & Minerals vars mission är att öka och säkra tillgången på metaller och mineral på ett hållbart sätt samt minska det planetära avtrycket av utvinning och produktion. 

Se presentationen i efterhand

13:00 min in i inspelningen presenterar Maria Swartling det nya programmet Metals & Minerals

Bakom Metals & Minerals står ett konsortium där svensk järn- och stålindustris branschorganisation Jernkontoret är koordinator och där Sustainable Steel Region, Svemin, Svenska Gjuteriföreningen, Svenskt Aluminium liksom Luleå tekniska universitet, LTU Business och Örebro universitet ingår.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter