Innovation and cutting edge knowledge

Sustainable Steel Regions ambition är en regional innovationsplattform med fokus på det redan världsledande styrkeområdet Avancerade stål.  Syftet är att, ur den regionala stålindustrins omställningsbehov, föda fram nya innovationer och nya företag som sedan utgör grunden för framväxt av en ny högteknologisk bransch i regionen.

Genom innovationsprojekt tas nya lösningar fram, som sedan kan tas ut på världsmarknaden av redan befintliga eller nya företag.

Detta innebär att fler företag i vår region får ökad kompetens och tillför stålindustrin ett mervärde. Den regionala kunskapsbasen stärks och att vi får fler personer med spetskompetens inom avancerade stål, som kan vandra mellan företag och på det sättet sprida och utveckla kompetensen.

NYHETER

2024 > 03

Vid Sveriges främsta samlingsplats för metallforskning presenterade Maria Swartling det nya programmet Metals & Minerals. På Programkonferensen den 13-14 mars samlades företrädare för näringsliv, akademi och myndigheter för att diskutera området metalliska material och det strategiska innovationsprogrammet. 

Läs hela inlägget »

I onsdags samlades ett 40-tal deltagare både fysiskt och digitalt för att lyssna till hur störningar och oro i omvärldens ökar behovet av resilienta och motstånds-kraftiga leveranskedjor, och hur vi kan möta utmaningarna.

Läs hela inlägget »

Den 14 mars presenterade Maria Swartling planerna framåt för det nya programmet Metals & Minerals vid ett lanseringsevent för Impact Innovation på Kulturhuset i Stockholm.

Läs hela inlägget »