Metals & Minerals presenterades under live event

Den 14 mars presenterade Maria Swartling planerna framåt för det nya programmet Metals & Minerals vid ett lanseringsevent för Impact Innovation på Kulturhuset i Stockholm.

Sustainable Steel Region är en av aktörerna i Impact Innovations program Metals & Minerals vars mission är att öka och säkra tillgången på metaller och mineral på ett hållbart sätt samt minska det planetära avtrycket av utvinning och produktion.

Under eventet presenterade Maria Swartling programmets gedigna mission samt planerna för att uppnå den:

- Vi har redan många pusselbitar och kan göra det här möjligt. Nu ska vi lägga pusslet och förstå vilka bitar som hör ihop samt vilka möten som måste ske!

Maria Swartling, programchef för Metals&Minerals.

Se presentationen i efterhand

Presentationen av programmet Metals & Minerals sker 26:15 min in i inspelningen.

Mer om Impact Innovation samt lanseringen

Läs mer om lanseringseventet samt Impact Innovation:
Energifylld start när programmen inom Impact Innovation lanserades

Läs vad vi tidigare skrivit om det nya programmet: 
Nytt strategiskt innovationsprogram med fokus på metaller och mineral

Bakom Metals&Minerals står ett konsortium där svensk järn- och stålindustris branschorganisation Jernkontoret är koordinator och där Sustainable Steel Region, Svemin, Svenska Gjuteriföreningen, Svenskt Aluminium liksom Luleå tekniska universitet, LTU Business och Örebro universitet ingår.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter