nyheter

På gång: Samforsk klimat kartlägger viktig forskning

Nicklas Tarantino och Helena Malmqvist kartlägger och samordnar forskning som bidrar till att nå målet för stålindustrins klimatfärdplan. Nicklas Tarantino och Helena Malmqvist kartlägger och samordnar forskning som bidrar till att nå målet för stålindustrins klimatfärdplan.

Projektet Samforsk klimat har dragit igång med kartläggning av forskningsprojekt och dialog med forskningsutförare och företag. Mottagandet är gott och förväntningarna höga. Det Vinnova-finansierade projektet ska stödja forskning som bidrar till en fossilfri och konkurrenskraftig stålindustri.

2018 tog svensk stålindustri fram en klimatfärdplan för en fossilfri och konkurrenskraftig stålindustri i Sverige. I klimatfärdplanen pekar svensk järn- och stålindustri ut vilka forskningsområden som är prioriterade för att en fossilfri och konkurrenskraft stålindustri ska kunna bli verklighet. Nu pågår arbetet med att skapa en överblick av vilken pågående forskning som bidrar till klimatfärdplanens och branschens vision.

Helena Malmqvist är forskningschef på Jernkontoret och är en av initiativtagarna bakom Samforsk klimat.

– Det är ett mycket intressant och viktigt projekt, som ligger helt rätt i tiden, säger Helena Malmqvist.
– I klimatfärdplanens kölvatten har vi identifierat ett behov av en överblick om vad som händer inom forskningsområdet. Vi vill också bidra till att det bedrivs forskning inom relevanta områden. Det var en ganska lång process för att komma fram till i vilken form detta skulle kunna ske på bästa sätt och jag är mycket nöjd med att vi landade i just Samforsk klimat, fortsätter Helena Malmqvist.

Namnet Samforsk klimat står för: Samordnad forskning för stålindustrins klimatfärdplan och projektet finansieras av Vinnova.

– Vi riktar oss till alla som har ett intresse av järn- och stålindustrins klimatarbete, så som exempelvis företag, akademi, institut och forskningsfinansiärer, förklarar Helena Malmqvist.
Samforsk klimat drog igång i januari 2021.

– Vi är precis i startgroparna och har påbörjat kartläggningen av pågående forskning samtidigt som vi har inlett diskussioner med forskningsutförare och företag. Mottagandet är mycket gott och intresset för att tillsammans driva forskning som stödjer vår klimatfärdplan är stort, säger Helena Malmqvist.
Projektledare för Samforsk klimat är Nicklas Tarantino, Sustainable Steel Region, som i nära samarbete med Helena Malmqvist och övriga på forskningsavdelningen och i teknikområden på Jernkontoret kommer att driva projektet. I korthet ska projektet kartlägga pågående forskning, identifiera forskningsbehov, initiera och stödja forsknings- och utvecklingsprojekt samt följa och sprida resultat.

– I förlängningen vill vi förstås se en fossilfri och konkurrenskraftig stålindustri. För det krävs riktigt bra och nytänkande forskningsprojekt, avslutar Helena Malmqvist.
Besök Samforsk klimats egen webbplats där projekt och resultat läggs ut löpande:  www.samforskklimat.se
Se även pressmeddelande, 2020-01-21: Samordnad forskning ska bidra till att klimatfärdplanen blir verklighet.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter