Vi synar klimatfärdplanen!

Digitalt lanseringsevent den 21 april kl 10.00-11.00. Den svenska järn- och stålindustrin var först i Sverige med en klimatfärdplan. Nu synar vi vårt eget och politikens arbete i linje med klimatfärdplanen och vi har dessutom startat initiativet Samforsk klimat för att följa och stärka forskning för en fossilfri och konkurrenskraftig stålindustri i Sverige.
Men hur kommer klimatfärdplaner till användning i politikens arbete med klimatstrategier, i syfte att göra störst klimatnytta och skynda på omställningen? Vilken tyngd kan och bör näringslivets rapporter och åtaganden ha i det nationella klimatsamordnandet? Vad kan vi göra annorlunda och kan vi bli bättre på att samverka?

Deltar gör bl.a. Johan Kuylenstierna, Klimatpolitiska rådet, Mikael Román, Tillväxtanalys, Pontus Sjöberg, Swerim och Helén Axelsson, energi- och hållbarhetsdirektör på Jernkontoret.
Anmäl dig här!

Välkommen!

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter