Utreder möjligheter för att säkerställa processindustrins kritiska reservdelar

Ett regionalt konsortium under ledning av Sustainable Steel Region har fått projektfinansiering för att initiera och förbereda en systemdemonstrator i Norra Mellansverige för behovsorienterad tillverkning av kritiska reservdelar, så kallad on demand manufacturing. Syftet med demonstratorn är att säkra den svenska processindustrins tillgång på reservdelar och succesivt bygga upp efterfrågan på 3D-printade produkter. På sikt ska det bidra till en större inhemsk verkstadsproduktion.

Handelshinder, konflikter och distribution blir allt större problem för svensk och europisk industri. Det är svårt att få fram reservdelar, material och råvaror i tid och ibland fastnar de på vägen. I värsta fall innebär det störningar i produktionen, med ekonomiska konsekvenser som följd.
- Incidenten med fraktfartyget Ever Given, som fastnade i Suezkanalen, visar hur sårbara vi är. Svensk processindustri bygger sin internationella konkurrenskraft på att kunna producera dygnet runt alla dagar om året, så tillgången på reservdelar är en angelägen fråga, säger projektledaren Nicklas Tarantino, Sustainable Steel Region.   
 
Genomförbarhetsstudien ska utreda förutsättningar och behov för en systemdemonstrator, vilket är en kombination av innovativa lösningar som tillsammans förändrar ett system i en angiven riktning där teknik, beteenden, kultur, regelverk och marknader utmanas och förändras. Det krävs att aktörer från hela systemet går samman för att påverka. 

On demand manufacturing kan göra svensk processindustri mer resilient och motståndskraftig, men kan också bidra till en mer konkurrenskraftig och hållbar verkstadsindustri.
- När den regionala processindustrin efterfrågar mer produkter från regional verkstadsindustri ges större möjligheter att skapa regionalt värde, minska transporterna och bygga långsiktiga affärer. Om systemets görs effektivt förbättras både miljö, klimat och ekonomi, förklarar Nicklas.  
Sverige är en stor producent av pulverråvara, som i högre grad skulle kunna förädlas till produkter på hemmaplan.
- Hela infrastukuren finns redan i Sverige, men vi behöver förbättra systemet, skapa marknad och bygga kapacitet för additiv tillverkning. Det är därför vi behöver en demonstrator som förgrenar, sprider och skalar upp, avslutar Nicklas.  
 
Genomförbarhetsstudien DEM-ON DM, med finansiering av Vinnova och Region Dalarna, ska på ett mission-orienterat sätt undersöka möjligheten att etablera en systemdemonstrator för behovsorienterad tillverkning av processindustrins kritiska reservdelar. Sustainable Steel Region leder förstudien tillsammans med SSAB Borlänge, VMI AB, Enerco Mechpart AB, Karlstad Universitet, RISE/Propell, Paper Province, Sandbacka Science Park, Ivaldi Group och Region Dalarna. Övriga intressenter är Region Värmland, Region Gävleborg samt järn- och stålindustrins branschorganisation Jernkontoret.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter