Nytt strategiskt innovationsprogram med fokus på metaller och mineral

Idag den 27 februari meddelades att initiativet Metals&Minerals blir ett av fem program inom Energimyndighetens, Formas och Vinnovas stora satsning; Impact Innovation. 

- Vi ser verkligen fram emot att lansera ett program med aktörer från hela värdekedjan av metaller och mineraler, från prospektering till materialanvändning och allt däremellan.

Maria Swartling, programchef för Metals&Minerals.
 

Säkerställa tillgången till mineral och metaller

Programmen inom satsningen ska under den kommande tioårsperioden genomföra ett uppdrag som bidrar till omställningen till ett hållbart samhälle och samtidigt stärker Sveriges konkurrenskraft. Metals&Minerals mission är att säkerställa tillgången till mineral och metaller så att omställningen av energi- och transportsektorerna kan fullföljas och att EU kan stärka sin resiliens gällande materialförsörjning.
 

Skapa samarbeten och nya smarta lösningar

Detta är ett mycket glädjande beslut som kommer bidra till en mer hållbar framtid. Att öka tillgången på mineral och metaller är nödvändigt om vi ska klara omställningen, men vi behöver också utveckla starkare, hållbarare och mera återvinningsbara material och framför allt använda dem smartare. Här kommer programmet att skapa samarbeten och ge utrymme för nya smarta lösningar, säger Jernkontorets tekniske direktör Gert Nilson.

Läs mer i Jernkontorets pressmeddelande.
 

Bakom Metals&Minerals står ett konsortium där svensk järn- och stålindustris branschorganisation Jernkontoret är koordinator och där Sustainable Steel Region, Svemin, Svenska Gjuteriföreningen, Svenskt Aluminium liksom Luleå tekniska universitet, LTU Business och Örebro universitet ingår.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter