Lyckat seminarium om hur vi skapar hållbar tillverkning av kritiska reservdelar

I onsdags samlades ett 40-tal deltagare både fysiskt och digitalt för att lyssna till hur störningar och oro i omvärldens ökar behovet av resilienta och motstånds-kraftiga leveranskedjor, och hur vi kan möta utmaningarna.

Mission för en hållbar industri

Nicklas Tarantino, Sustainable Steel Region Nicklas Tarantino, Sustainable Steel Region
Seminariet på temat ”Hur skapar vi lokal och hållbar tillverkning av kritiska reservdelar och komponenter” genomfördes som en del av Metalliska materials programkonferens 2024 som samlar företrädare från näringsliv, akademi och myndigheter för att diskutera metallforskning.

Under förmiddagen fick deltagarna bland annat lyssna till Nicklas Tarantino, Sustainable Steel Region, som berättade om den 10-åriga mission som syftar till att bidra till en hållbar industri med ökad resiliens och hur initiativet kan hjälpa företag att bli mer motståndskraftiga mot globala chocker.
 

Fördelarna med tillverkning on demand

Vidare presenterades även slutsatser från en tidigare genomförd förstudie, kunskaper och insikter inom additiv tillverkning samt fördelarna med on-demand tillverkning för företag. Bland annat lyftes minskade kostnader, sparad tid, ökat lokalt värde och minskat avfall och utsläpp som fördelar med tillverkning on demand.
 

Panelsamtal och värdefulla diskussioner

Seminariet avslutades med ett panelsamtal där Nicklas Tarantino tillsammans med Espen Sivertsen, VD på Ivaldi Group och Alexander Leicht, forskare på RISE, diskuterade behov och potential för behovsorienterad och additiv tillverkning. Samtalet väckte många intressanta frågor hos publiken och resulterade i flera värdefulla diskussioner.
 

Se seminariet i efterhand

Frågor och funderingar

Har du funderingar som rör tillverkning on demand eller någonting annat från seminariet, kontakta Nicklas Tarantino -> Kontaktuppgifter

Seminariet genomfördes av Sustainable Steel Region i samarbete med Paper Province, Propell och Sandbacka Science park som en del av det gemensamma initiativet ”On demand – lokal och hållbar tillverkning av kritiska reservdelar och komponenter 2033”.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter